Odbornost
odbornost.avenier.cz
Vakcíny do ordinace
vakciny.avenier.cz
Očkování na cesty
www.ockovacicentrum.cz

Novinky

Poslechněte si rozhovor o cestování s dětmi s MUDr. Hanou Ševčíkovou na webových stránkách Českého rozhlasu.

Počet osob cestujících do zahraničí se meziročně neustále zvyšuje. V roce 2016 se tento ukazatel přiblížil k hodnotě 1,8 miliardy cestovatelů za kalendářní rok, což je 4násobně víc než před 10 lety. Do zahraničí míří i z hlediska možného výskytu zdravotních komplikací riziková část populace, např. starší nebo imunitně oslabené osoby, těhotné ženy a v neposlední řadě malé děti.

S počty cestovatelů logicky stoupají i statistiky importovaných nákaz, i když jejich přesnost není vysoká vzhledem k nedostatečnému hlášení problémů prodělaných v cizině. Přesto byl  v roce 2016 zaznamenán meziroční nárůst malárie u českých cestovatelů o 25 % a horečky dengue dokonce až o 240 %[1].

Z minulých let jsou bohužel známé i ojedinělé případy úmrtí dětí z ČR v exotické cizině. Studie dětí cestujících z Evropy do rozvojových zemí[2] ukazují, že nejrizikovější oblasti s největším počtem nákaz jsou v uvedeném pořadí: subsaharská Afrika, Jižní Amerika a jižní i jihovýchodní Asie. Nejčastějšími zdravotními problémy u dětí jsou (podle frekvence výskytu):

 1. akutní průjem (zejména věk 0-4 roky),
 2. kožní problémy (hlavně ve věku 0-9 let),
 3. horečnaté onemocnění,
 4. nemoc dýchacích cest,
 5. chronický průjem,
 6. infekce močových cest.

Nejvýznamnějšími rizikovými faktory jsou věk dítěte a místo pobytu. Výskyt zdravotních problémů v průběhu nebo po pobytu v zahraničí je nepřímo úměrný věku tj. čím nižší věk tím vyšší výskyt nemocí. Děti v porovnání s dospělými navštíví lékaře s potížemi za kratší dobu po návratu z cest (do 7 dní) a je u nich vyšší počet hospitalizací.

Významným rizikem je návštěva rodiny a přátel v cizině, tento druh cesty totiž nezřídka vede k podcenění zdravotní přípravy před odjezdem. Právě podcenění zdravotní přípravy před odletem a preventivních opatření v průběhu pobytu patří k nejvýznamnějším faktorům vedoucím ke vzniku nemoci “ uvádí Doc. MUDr. Rastislav Maďar, odborný garant Center očkování a cestovní medicíny.

Vyšší výskyt zdravotních potíží v porovnání s rodiči byl zaznamenán i u starších děti ve věku 12 až 18 let, kteří svou výškou často přesahují rodiče a ti je vnímají jako téměř dospělé. Výskyt středně závažných zdravotních problémů byl u nich na úrovni 17,4 % oproti 10,8 % u rodičů. Zjistilo se, že se stoupajícím věkem roste u dětí počet průjmových epizod a klesá počet respiračních nákaz. 

Studie akutních zdravotních příhod na palubě letadel japonské letecké společnosti zaznamenala za 6 let 1634 urgentních stavů, z toho 170 (10,4 %) u dětí[3].

54,1 % postižených dětí bylo od 0 do 9 let věku.

Nejčastější příznaky a projevy byly: křeče (27,1%), bezvědomí (24,7%), horečka (21,8 %) a zvracení (14,7%).

Od 0 do 9 let nejčastěji úrazy, popáleniny, aspirace, průjem.

10 let a starší nejvíc bolest břicha, nevolnost, hyperventilace.

U 2,6 % došlo ke zhoršení astmatu a stejné procento mělo epileptický záchvat. U 1/5 nastalo zhoršení základní diagnózy přítomné před nástupem do letadla.

Nouzové přistání bylo nutné ve 3 případech, návrat na výchozí letiště 2 krát.

Stupeň rizika a pravděpodobnost nákazy nezávisí jen na navštívené zemi, ale i na dalších faktorech, jako jsou délka a účel pobytu, plánované výlety a aktivity, způsob ubytování a stravování se, míra kontaktu s místní populací, roční období a samozřejmě i na zdravotním stavu cestovatele a jeho věku. 

I když může být cestování pro dítě bez zásadnějších zdravotních problémů velmi pozitivní zkušeností, musí mít svá pravidla. V úvahu je třeba vzít průběh těhotenství i porodu, přesný věk dítěte, aplikované vakcíny, stav imunity, případné užívané léky, předchozí nemoci a další faktory,“ říká Doc. MUDr. Rastislav Maďar a  uvádí následující soubor doporučení pro cestování malých dětí:

Děti do 6 měsíců věku by neměli absolvovat cestu letadlem. Jejich imunita není dostatečně výkonná, mají jen první dávky pravidelného očkování a jsou velmi vnímavé na vlivy vnějšího prostředí a to nejen vůči původcům infekčních nemocí, ale i na změny tlaku, saturace kyslíku, výkyvy teplot nebo vyšší intenzitu záření.

Pro děti od 6 měsíců věku do 2 let jsou spíše než delší lety pravidelnou leteckou linkou vhodnější kratší lety po Evropě, včetně Kanárských ostrovů a Turecka, s využitím charterového leteckého spojení z domovské země. Spektrum osob na palubě charterového letadla a tím pádem i potenciálních nosičů patogenů bude totiž shodné s jinými místy s vyšší koncentrací osob, kde se dítě do té doby vyskytovalo, např. dětské koutky, kino nebo nákupní centrum. Při letu pravidelnou leteckou linkou s přestupem v jiné evropské metropoli mohou pocházet spolucestující z desítek různých zemí, včetně rozvojových, kde dominují jiné patogeny.

Podmínkou pro cestu je využití celého spektra hrazených vakcín v rámci pravidelného očkování (hexavakcína, spalničková trojvakcína) i nepovinné pneumokokové vakcíny a co největšího počtu vakcín hrazených rodiči, např. proti rotavirům, meningokokům, v druhém roce života i proti virové hepatitidě A a planým neštovicím. Při cestách v chladné sezóně je vhodné zvážit i očkování proti chřipce. Děti mohou mít závažný průběh infekce a navíc po nákaze virus vylučují déle než dospělí, čímž představují infekční riziko pro své okolí. Jen vzácně se dětem v tomto raném věku aplikují vakcíny proti vzteklině, Japonské encefalitidě nebo žluté zimnici. V principu je sice aplikace těchto vakcín už v prvním roce života možná, vždy však upřednostňujeme, aby nejmenší děti riziku těchto nemocí nebyly vystaveny.

V případě cest do endemických přírodních oblastí v Evropě a v Asii se doporučuje i očkování dětí proti klíšťové encefalitidě, které je možné již od 1 roku věku.

Děti starší 2 let věku již mají vyzrálejší imunitní systém schopný reagovat na širší spektrum původců a antigenů, mohou být očkovány proti břišnímu tyfu a lze jim aplikovat i vakcínu proti choleře a části bakteriálních cestovních průjmů ve formě nápoje. Jejich cesta do exotických oblastí je přípustná, avšak za podmínky dobrého zdravotního stavu a absolvování vyžadovaného základního i doporučeného nadstandardního očkování.

Destinace v exotické cizině je vhodné vybírat ještě před zaplacením zájezdu po konzultaci s odborníky na cestovní medicínu tak, aby nebylo malé dítě vystavené riziku nákazy malárií, horečky dengue, horečky chikungunya, žluté zimnici, spavé nemoci a dalším nebezpečným infekcím. Navíc je vhodné zvolit země a oblasti, kde je úroveň akutní pediatrické zdravotní péče alespoň přibližně porovnatelná s Českou republikou. Jedním z indikátorů vyspělosti preventivní a terapeutické medicíny je například kojenecká/dětská úmrtnost do 1 roku věku,“ upozorňuje Doc. MUDr. Rastislav Maďar.

 „Dalším aspektem zdůrazňujícím potřebu dostatečné ochrany očkováním na individuální i kolektivní úrovni je skutečnost, že cestuje čím dál víc turistů i z rozvojových zemí a často směřují právě k nám do Evropy“ doplňuje docent Maďar. „Jsou to zejména obyvatelé Číny, Indie, Indonésie a Brazílie, jejíž podíl na zahraniční turistice se bude pravděpodobně dál zvyšovat. Stupeň jejich ochrany preventivním očkováním před odjezdem do zahraničí je prakticky neznámý a mohou tak představovat určité riziko pro obyvatele navštívené země. Nemluvě samozřejmě o migrantech ze zemí třetího světa, jejichž pohyb po Evropě ani zdravotní stav zdaleka nejsou pod dostatečnou kontrolou.“

V letech 2010 až 2016 aplikovali specialisté v celostátní síti Centech očkování a cestovní medicíny Avenier dětem do 15 let v souvislosti s cestou do zahraničí 4389 vakcín, z toho nejvíc proti břišnímu tyfu (35,7 %), virové hepatitidě A (25,9 %) a proti žluté zimnici (9,9 %).

„Prevencí na cesty však není jen očkování. Chránit zdraví dětí pomůže užívání probiotik, nezbytností je účinný repelent, a to i pro evropské destinace v teplých měsících. I v evropských přímořských oblastech totiž přežívají druhy komárů, schopné přenosu infekčních nákaz,“ uvádí MUDr. Ivo Hiemer ze Slezské nemocnice v Opavě.

Další faktory vztahující se k ochraně zdraví dětí na cestách podle docenta Rastislava Maďara:

 • Riziko představuje i samotná cesta, resp. transport.
 • Přenos nákaz je možný ve všech zalidněných prostorách.
 • Je nutná ochrana dětí před chladným vzduchem v letadle!
 • Důležité je v rámci prevence úrazů požádat předem (ještě před odletem) při cestě s malým dítětem o autosedačku v cílové destinaci, používat bezpečnostní pás i přilbu na kolo, koloběžku nebo segway, naopak co nejméně nebo vůbec nevyužívat motorky ani skútry.
 • Pohyb dětí ve vodě musí být vždy pod přímým dohledem dospělé osoby – nečíst, netelefonovat s pohledem odvráceným od vody, platí to i pro mělkou vodu
 • Nedotýkat se zvířat!
 • Pozor na různé barevné plody, bobule, keře, nebo mořské živočichy, které děti přitahují!
 • Při volném pohybu cizích psů a koček na pláži trávit čas na dece/osušce, ne přímo na písku. Hrozí riziko parazitárních nákaz – toxoplazma, kožní larva migrans apod.

V prevenci nemocí u dětí je lepší udělat raději o krok navíc a nedat příliš na možné dezinformace z internetu. Dítě není malý dospělý a při jeho nákaze je v porovnání s dospělými častěji nutná hospitalizace, jak ilustrují níže uvedené 3 případy z naší praxe Infekčního oddělení v Slezské nemocnice v Opavě,“ zdůrazňuje MUDr. Ivo Hiemer. 

Zdroje:

[1] SZU. Data a statistické údaje. Infekce v ČR Epidat.

[2] Herbinger KH a kol., J Travel Med. 2012 May-Jun;19(3):150-7.
     Hagman S. a kol. Pediatrics. 2010 May;125(5):e1072-80.
     Van Rijn SF a kol. J Travel Med. 2012 May-Jun;19(3):144-9.
     Hunziker T a kol. J Travel Med. 2012 May-Jun;19(3):158-62.

[3] Sato N. a kol. Medical Emergencies of Children on Japanese Commercial Airline Flight. CISTM15,   Barcelona, 14.-18.5.2017, Poster presentation.

Na základě upozornění Světové zdravotnické organizace vydal dne 2. června Státní ústav pro kontrolu léčiv (SUKL) varování o výskytu padělku vakcíny proti meningokokovému zánětu mozkových blan. Padělaná vakcína Polysaccharide Meningococcal ACWY Vaccine, šarže č. 089UMH002 Z, doba použitelnosti 09/2017 byla zachycena na území Nigérie. Výrobce Bio-Manguinhos/Fiocruz uvedený na etiketě, tento léčivý přípravek nevyrábí. Uvedená vakcína není v České republice registrována.

Vzhledem k nárůstu padělku léků a vakcín v zahraničí centra očkování a cestovní medicíny upozorňují české cestovatele, že výskyt padělaných léků a vakcín se týká i mnoha dalších rozvojových zemí.

Léky bez účinné látky nebo s její nedostatečnou koncentrací vedou k neúčinnosti léčby a přispívají ke vzniku rezistence. Tato skutečnost je o to závažnější, že se často jedná o život zachraňující léčiva jako jsou antibiotika či antimalarika. Napodobení obalu včetně barvy, rozměrů a písma je na padělku často tak dokonalé, že jej nemusí identifikovat ani zkušené oko odborníka,“ upozorňuje Doc. MUDr. Rastislav Maďar, prezident Fóra tropické a cestovní medicína a odborný garant Center očkování a cestovní medicíny Avenier.

V minulosti byly dokumentovány stovky úmrtí v různých zemích světa, např. Čína, Haiti, Nigérie, Bangladéš, Indie, Argentina atd. následkem užití neúčinných léků nebo kvůli obsahu vysoké koncentrace nebezpečných látek, které se v nich neměly nacházet např. paracetamolového sirupu s obsahem diethylen glycolu. V některých oblastech jihovýchodní Asie byla falešná více než třetina antimalarik s léčebně často používaným artesunatem. Jedna z neziskových organizací přitom zakoupila až 100tis. dávek takových léků. Ve snaze s tímto fenoménem bojovat byly v Asii uzavřeny stovky závodů na výrobu léků resp. jejich napodobenin, přesto se jich však v prodeji nachází velké množství.

Další dokumentované případy výskytu padělaných léků a vakcín z minulého období:

V zemích subsaharské a tropické Afriky obsahovala antiretrovirotika na léčbu nákazy virem HIV infekce jako účinnou látku antidepresivum.

Antimalarika z Ghany obsahovala účinnou látku na léčbu jiných infekčních nákaz než malárie.

V Kamerunu zakoupené antimalarikum obsahovalo místo účinné látky chlorochin, na který je na africkém kontinentě plošná rezistence.

V Demokratické republice Kongo se účinná látka artemisin zjistila jen na úrovni 70 % deklarovaného množství, což je situace hrozící vznikem rezistence.

Analýza antimalarického léku zakoupeného v Africe španělskou turistkou ukázala, že místo účinné látky artemisin obsahoval jen paracetamol. Následkem toho se zdravotní stav pacientky natolik zhoršil, že musela být, po návratu domů, ve vážném stavu hospitalizována na jednotce intenzivní péče.

Velká část zemí subsaharské Afriky nemá fungující regulační úřady zabývající se kontrolou léků tak jak je tomu ve vyspělých zemích. Nebezpečné je, že padělané jsou nejen výrobky společností pocházejících z rozvojových zemí, ale i farmaceutických producentů sídlících ve vyspělém světě, jejichž léky známe i v České republice. V některých situacích může chyba nastat i neúmyslně, například špatným skladováním při vyšších teplotách než je doporučovaných 25 stupňů Celsia nebo laxností při výrobě. Ta v minulosti dokonce způsobila epidemii malárie v Pákistánu, kdy se vyráběný lék po užití kvůli špatnému poměru látek v zažívacím systému vůbec nevstřebal a ve stejné formě se z těla vyloučil,“ vysvětluje Doc. MUDr. Rastislav Maďar, prezident Fóra tropické a cestovní medicína a odborný garant Center očkování a cestovní medicíny Avenier.

Z rozvojových zemí jsou známé i případy padělání vakcín proti smrtelným nemocem, například proti meningokokovému zánětu mozkových blan i proti vzteklině. Očkování po pokousání vzteklým zvířetem přitom jako jediné dokáže zachránit život poraněného.

Na základě uvedených skutečností je vhodné vybavit si cestovní lékárničku před odjezdem do rozvojové oblasti už v ČR, kde léky podléhají pravidlům registrace a přísné kontrole kompetentních orgánů. Ze stejného důvodu by měli cestovatelé již doma před odjezdem absolvovat všechna relevantní očkování. Spoléhat se na místní léky, vakcíny a dokonce i na repelenty může vést k ohrožení zdraví cestovatele,“ doporučuje Doc. MUDr. Rastislav Maďar.

I když v rozvojových zemích jsou antibiotika či antimalarika k dispozici často bez receptu, prodávají se po jednotlivých kusech a nezřídka nejen v lékárnách ale i v obchodech a stáncích různého zaměření, je lepší se na tento jednoduchý přístup k lékům nespoléhat. Pokud nestačí léky z vlastní lékárničky, je vhodné navštívit nemocniční lékárnu nebo situaci konzultovat s místními zdravotníky. Přednost by měly dostat léky od výrobců z vyspělých zemí, i když ani to v rozvojových zemích absolutně nezaručuje, že se nejedná o padělek. Kvalitní zdravotní příprava na cesty před odjezdem a adekvátní výbava lékárničky jsou absolutním základem pro všechny cestovatele do méně vyspělých oblastí,“ uzavírá Doc. MUDr. Rastislav Maďar.

Složení cestovní lékárničky má reflektovat nejen zemi pobytu, věk a zdravotní stav cestovatele, ale i další potenciální rizikové faktory jako jsou délka pobytu, způsob ubytování a stravování se, intenzitu a formu kontaktu s místními obyvateli, pobyt na venkově, v pralesech nebo jiných odlehlých oblastech bez dostupné zdravotní péče apod. Se správným složením cestovní lékárničky Vám poradí praktický lékař nebo specialisté v centrech cestovní medicíny.

Česká republika má i nadále nejvyšší výskyt případů klíšťové encefalitidy v celé Evropě. V loňském roce byla diagnostikována v ČR u 565 osob, po dvou letech poklesu tedy nastal opětovný nárůst počtu nakažených. To číslo přitom uvádí hlavně těžší případy infekce, nezřídka s postižením centrálního nervového systému a dlouhodobými následky. Lehčí formy záchytu, diagnóze a hlášení většinou uniknou.

Nejvíc případů bylo ve věkové kategorii 60-64 let, dále následovali 70+ let, 40-44 a 50-54 let. Vyskytly se i případy nákazy v nejmladších kategoriích od 0 do 1 roku věku a od 1 do 4 let věku. Celkem 72,9 % případů bylo přeneseno klíštětem, 1,9 % při odstraňování klíštěte, 0,9 % alimentárně (nepasterizované mléčné produkty) a u 24,3 % byl způsob přenosu neznámý. Smrtelný průběh byl v roce 2016 u jednoho pacienta. Nejvíc nemocných bylo tradičně v Jihočeském kraji, na Vysočině a v Plzeňském kraji, případy nákazy však byly hlášené ze všech krajů ČR,“ uvádí Doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., Člen Evropské pracovní skupiny pro klíšťovou encefalitidu a Odborný garant center očkování a cestovní medicíny Avenier.

Nejvyšší výskyt klíšťové encefalitidy za posledních 25 let zaznamenalo vloni Slovensko, zejména kvůli epidemiím po konzumací nepasterizovaných ovčích a kozích sýrů. I před nepasterizovaným mlékem a sýrem přenášenými infekcemi přitom chrání očkování. Z hlediska nákazy jsou rizikové i všechny sousední země, v Německu je například nejvíce případů v Bavorsku a v Sasku, které sousedí s ČR. V roce 2016 se objevily případy klíšťové encefalitidy poprvé v Holandsku. Ve Finsku, v pobaltských zemích i v evropských částech Ruska se vyskytuje i sibiřský typ viru klíšťové encefalitidy, zřejmě zavlečený migrujícími ptáky, který může být ještě nebezpečnější než náš evropský. U nás dostupné vakcíny však chrání i před ním.

Tak jako u nás i v jiných evropských zemích je vyšší proočkovanost dětské a mladé populace než starších osob. Přitom nad 50 let věku je pravděpodobnost smrtelného průběhu nákazy 15krát vyšší než u mladších věkových kategorií. Rizikové skupiny zahrnují nejen chalupáře, zahrádkáře, turisty, rybáře, houbaře, vodáky, cyklisty, golfisty apod., ale i vyznavače geocachingu nebo milovníky přírodních produktů (mléčných) konzumovaných bez tepelné úpravy. Zapomenout na svou ochranu by neměli ani majitelé psů a koček nebo jiných domácích mazlíčků, pokud mohou získat a přinést klíště,“ upozorňuje Doc. MUDr. Rastislav Maďar.

Významnou novinkou je, že virus klíšťové encefalitidy byl v Evropě zjištěný nejen u klíštěte obecného, tedy tradičního přenašeče této nemoci nejen na našem území, ale i u klíšťat Dermacentor reticulatus (česky piják lužní), které obsahují větší množství viru a jsou odolnější vůči vnějším podmínkám. Tolerují chladnější počasí, časem se můžeme dočkat i zimních případů nákazy. Piják je schopný zůstat přisátý na zvířeti velmi dlouhou dobu, dokonce i několik měsíců a v této formě přezimovat.

Rozměrově je mnohem větší než klíště obecné a v přírodě využívá zhruba 60 různých zvířecích hostitelů. Tyto klíšťata si navíc kromě volně se pohybující zvěře často vybírají i psy. Přímo na člověka sice útočí méně než klíště obecné, podílí se však na rozšiřování oblastí zasažených virem a útočí často i na domácí hospodářská zvířata, jejichž mléko následně může virus obsahovat. Nákaza konzumací tepelně neupraveného mléka a mléčných výrobků může způsobit dlouhodobé zdravotní problémy a ze sousedního Slovenska je známý i smrtelný průběh takovéto infekce. Muž středního věku s oslabenou imunitou konzumoval pravidelně syrové kozí mléko na posílení imunity, nákaza virem klíšťové encefalitidy mlékem infikovaného zvířete se mu však stala osudnou.

V Evropě došlo k případu, kdy na klíšťovou encefalitidu umřeli příjemci orgánů od oběti dopravní nehody, dárce měl v době nehody zřejmě virus ve svém těle. Preventivní očkování jim mohlo zachránit život. Tyto situace jsou zatím raritní, ale s rozšiřováním oblastí výskytu KE mohou přibývat.

Nadále pokračuje tendence, že infekční klíšťata se dostávají stále severněji (čím dál větší problém s klíšťovou encefalitidou má např. Švédsko ale i Finsko) a dále do vyšších nadmořských výšek. Už jsou i v některých alpských údolích, a na území endemických zemí se objevují další nová ohniska nákazy (v roce 1998 bylo v Německu 63 rizikových oblastí, dnes jich je 146), včetně parků velkých měst v blízkosti jejich center.

Nejen v ČR ale i v jiných zemích se pozoruje trend, že s počtem dávek vakcín klesá počet osob, které se na přeočkování dostaví. Postupem času v některých oblastech až na 15 %. Zastoupení skutečně chráněných osob v populaci je tedy mnohem nižší než osob, které někdy v životě očkování zahájily, ale dalšími dávkami po třech nebo pěti letech (podle věku a zvolené vakcíny) už nepokračovaly. Každý by si proto měl ověřit platnost své imunity, buď u svého praktického lékaře, nebo v očkovacím centru. V mnoha případech lze pokračovat jednou dávkou i při delším přesahu intervalu a nemusí se začínat znovu od první dávky, má to však svá pravidla a omezení. Proto bych doporučoval řešit to bez zbytečného odkladu,“ uvádí Doc. MUDr. Rastislav Maďar.

I když má Česká republika nejvyšší počet případů klíšťové encefalitidy v Evropě, ochrana populace očkováním se zásadně nezvedá, platným očkováním je chráněna přibližně čtvrtina populace. V přírodě se ale pohybuje mnohem více lidí. Přitom např. v rizikových oblastech Švédska je očkovaných více než 30 % populace, v Německu a Lotyšsku více než 50 % a v Rakousku více přes 80 % obyvatel. Z dlouholetých zkušeností jiných zemí přitom vyplývá, že jiná cesta k větší redukci počtu případů než významné zvýšení proočkovanosti populace nevede.

Chystáte se do tropů či subtropů? Plánujete cestu po Evropě? Vaše první kroky by neměli zapomenout na návštěvu očkovacího centra.Na otázky odpovídala MUDr. Hana Ševčíková z centra Očkování a cestovní medicíny Avenier.

Celý rozhovor si můžete přečíst v následujícím článku.

Odborníci nedoporučují cestovat letadlem s dětmi mladšími než půl roku. Ohrozit je může velká koncentrace lidí či střídání teplot, řekli dnes novinářům vedoucí Centra cestovní medicíny v Ostravě Rastislav Maďar a infektolog ze Slezské nemocnice v Opavě Ivo Hiemer. Pro děti od šesti měsíců do dvou let jsou už vhodné kratší lety po Evropě či do Turecka, děti by ale měly být očkované. Se staršími dětmi není problém vyrazit i do exotičtějších zemí, dodávají.

Celý článek si můžete přečíst na webovém portálu České tiskové kanceláře.

Nikdy v historii lidstva necestovalo do zahraničí tolik osob, jako je tomu v dnešní době a tento trend pozorujeme i u obyvatel naší země. Část z nich však bojuje v cizině se zdravotními problémy, někteří musí dokonce vyhledat odbornou zdravotní péči nebo se předčasně vrátit domů. Světová globalizace a rozvoj dopravy urychlují nejen pohyb osob a zboží, ale současně usnadňují přenos nemocí mezi zeměmi a kontinenty.

Celý článek, jehož autorem je docent Maďar, si můžete přečíst v článku na webovém portálu Mediaplanet.

Michaela Hrubá dosáhla přes svůj mladý věk velkého množství úspěchů. Je jedním z největších medailových příslibů české atletiky do budoucna. Je nejen nejlepší juniorskou atletkou ČR, ale koncem roku 2016 byla vyhlášena i nejlepším juniorským sportovcem ČR v rámci všech sportů. Je juniorskou mistryní světa, trojnásobnou mistryní ČR, halovou mistryní ČR, v loňském roce se zúčastnila olympijských her v Rio de Janeiru a ve svém prvním závodě na prestižní atletické Diamantové lize obsadila skvělé druhé místo. Je držitelkou juniorského rekordu ČR ve skoku do výšky s hodnotou 195 cm. V rámci svých povinností musí stíhat nejen trénink a závody spojené s cestováním po světě, ale i studium posledního ročníku střední školy. Kromě toho je příkladem v ochraně svého zdraví očkováním. V rámci nové rubriky Rozhovor s osobností jsme Michaele položili 10 otázek.

Jak se stalo, že jste na rozdíl od mnoha jiných sportovců myslela na ochranu svého zdraví očkováním?
Před 2 lety jsem s juniorskou reprezentací letěla na mistrovství světa do Cali v Kolumbii a Český atletický svaz nám doporučil se nechat očkovat na žlutou zimnici. Jelikož to byla moje první cesta do Jižní Ameriky, dala jsem na doporučení, a to se mi osvědčilo. Od té doby jsem byla na dalších pěti očkováních.

Byl velký problém najít si ve svém nabitém programu a při mnoha trénincích týdně čas na návštěvu očkovacího centra a následně dodržet 3–7denní klid bez větší fyzické zátěže?
Troška plánování a domluva s trenérkou na upřesnění termínů nebyl vůbec problém. Trenérka podstupuje většinu očkování se mnou, protože ochrana zdraví je pro sportovce velmi důležitá. Ve většině případů probíhalo očkování ve čtvrtek večer a následoval volný pátek, víkend a v pondělí už byl zase trénink.

Jak jste očkování snášela? Myslíte, že je čeho se bát?
Očkování jsem snášela velice dobře. Byla jsem naočkovaná i živými vakcínami a nenásledovaly žádné horečky, maximálně bolest naočkované ruky, takže se není podle mého názoru čeho bát.

Na sociálních sítích lze najít mnoho dezinformací a lží proti očkování, Vás to neodradilo?
Na sociální sítě jsem se nedívala a myslím si, že by mě takové informace neodradily. Vždy jsem se očkovala proti vážným nemocem a podle mého názoru je lepší se alespoň v rámci možností chránit, pokud je to možné.

Jaká byla Vaše zkušenost s personálem center Očkování a cestovní medicíny v Brně a celkový dojem z ordinace?
Personál na pobočce v Brně v Letmu je velice příjemný a vždy při mé návštěvě panovala příjemná atmosféra. Prostředí je pěkné, ordinace jsou moderně vybaveny a vždy se na návštěvu těším, přestože se jedná o návštěvu kvůli očkování.

Co se Vám vybaví, když se řekne olympiáda v Rio de Janeiru?
Největší sportovní zážitek. Olympiáda je vrcholem pro všechny sportovce a jsem velice ráda, že se mi podařilo odcestovat do Ria v 18 letech. Nasbírala jsem tam spoustu zkušeností, které se budu snažit využít v dalších závodech.

Co bylo pro Vás „nej“ z tohoto nejprestižnějšího sportovního klání?
Rozhodně to byl samostatný závod. I když jsem nepostoupila do finále, samostatná kvalifikace mi dala mnoho zkušeností, které bych na mistrovství světa nebo Evropy nezískala.

Na svůj mladý věk působíte velmi vyzrálým dojmem, jak snášíte závodní stres? Máte nějaké rituály nebo talismany?
Pokouším se stres si nepřipouštět. Chodím si závody užít, a když se to jednou nepovede, tak se přece nic neděje. Bude spousta dalších a smutek z nevydařeného závodu je po chvilce pryč. Rituály žádné nemám, ale talismanů mám naopak spoustu. Dárky pro štěstí od kamarádů a fanoušků nosím pořád v mém batohu, aby mě štěstí neopustilo.

Máte za sebou mnoho úspěchů, který z nich si osobně ceníte nejvíce?
Je velice těžké vypíchnout pouze jeden, ale zlaté medaile z mistrovství světa společně s účastí na olympijských hrách jsou v žebříčku velice vysoko.

Jaké máte plány do budoucnosti kromě závodění?
Nejbližší plány se týkají školy. Konkrétněji je to maturita, která mě čeká za několik měsíců. Dále bych chtěla studovat vysokou školu, a pokud bych studium úspěšně dokončila, tak bych se i přesto chtěla věnovat hlavně královně sportu.

Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně úspěchů.

Za redakční radu
doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., MBA, FRCPS

 

Pravé neštovice, jeden z největších zabijáků lidstva, byly vymýceny díky očkování. Totéž se téměř podařilo u dětské obrny. Očkování tak zachraňuje miliony životů. Není proto divu, že je považováno za moderní zázrak. 

Celý článek si můžete přečíst na webovém portálu FiftyFifty.cz.

V Moravskoslezském kraji dál přibývá lidí nakažených spalničkami. K pátku jich Krajská hygienická stanice v Ostravě eviduje 69, z toho 36 dětí. Mluvčí Městské nemocnice Ostrava David Račák uvedl, že nemocnice dnes kvůli spalničkám vyhlásila až do odvolání zákaz návštěv malých dětí na oddělení dětského lékařství.

Další informace se dočtete v článku na webovém portálu lidovky.cz.

V Ostravě propukla epidemie spalniček, zatím se nemoc potvrdila u dvou desítek dospělých a dětí. Všichni byli hospitalizovaní na klinice infekčního lékařství ostravské fakultní nemocnice. Hygienici už plánují preventivní očkování u vybraných skupin zdravotníků i personálu, se kterým nemocní přišli do kontaktu.
Další informace se můžete dočíst v článku na webovém portálu České televize.

Představenstvo společnosti Avenier a.s., se sídlem: Brno, Štýřice, Bidláky 837/20, PSČ:639 00, IČO: 262 60 654 Vám tímto oznamuje, že se dne 2. 5. 2017 ve 14.40 hodin koná na adrese Prostějov, Mathonova 291/1, PSČ: 796 04 (v malé zasedací místnosti) řádná valná hromada společnosti Avenier a.s.

Pozvánka ke stažení (PDF)

Jaro přináší i nepříjemnosti. Jednou z nich jsou klíšťata. Právě nyní je ideální čas na očkování proti encefalitidě. Nebezpečí totiž číhá i v Praze. Další informace si můžete přečíst v článku na webu prazsky.denik.cz.

Česká republika je v evropském žebříčku dlouhodobě na prvních místech ve výskytu onemocnění klíšťovou encefalitidou. Problematika této nemoci je mezi veřejností poměrně dobře známá, přesto se nechá očkovat přibližně 25 procent Čechů. Klíšťová encefalitida je virové onemocnění, které může zanechat trvalé následky. Jak se nemoc projevuje? Jak velká je pravděpodobnost, že se člověk po kousnutí klíštětem nakazí? Jak se chránit?
V rámci chatu odpovídal doc. Maďar, na odpovědi se můžete podívat na webu tyden.cz.

Podívejte se na reportáž z tiskové konference o klíšťové encefalitidě s docentem Maďarem. Video naleznete na webu televize barrandov na časové ose od 13:10.