Odbornost
odbornost.avenier.cz
Lékárna
Žádankový prodej
Vakcíny do ordinace
vakciny.avenier.cz
Očkování na cesty
www.ockovacicentrum.cz

O nás

Společnost Avenier a.s. působí v oblasti očkování od roku 2007. V současné době je největším distributorem očkovacích látek do ordinací lékařů v České republice. Avenier je rovněž provozovatelem rozsáhlé sítě center Očkování a cestovní medicíny, která se nacházejí téměř ve všech krajských a vybraných okresních městech.

Naše vize a hodnoty

VĚŘÍME, ŽE …
… budoucnost medicíny spočívá primárně v prevenci onemocnění. Jsme přesvědčeni o tom, že je to právě očkování, které je a do budoucna zůstane jednou z nejúčinnějších a nejdůležitějších forem prevence.

NAŠE POSLÁNÍ
Využitím naší odbornosti a inovativního myšlení zvyšujeme společně proočkovanost populace ČR.

NAŠE VIZE

Naší vizí je svět,
...kde se lékař soustředí na odbornou činnost spočívající v osvětě, identifikaci rizik pro pacienta, indikaci očkování a následně na samotný výkon očkování.
"Na vše ostatní … má nás!"
(DIVIZE DISTRIBUCE)

Naší vizí je svět,
… kde pro každého zodpovědného cestovatele a aktivního člověka je síť očkovacích center preferovanou volbou odborné a srozumitelné autority v oblasti ochrany svého zdraví.
"Následujte Vaše vášně bez obav! Na vše ostatní … máte nás!"
(DIVIZE CENTER OČKOVÁNÍ A CESTOVNÍ MEDICÍNY)

Společenská odpovědnost

Společenská odpovědnost společnosti Avenier a.s. odráží naše hodnoty a je nedílnou součástí našich každodenních aktivit.

Odborná spolupráce
Ve spolupráci s odborníky se věnujeme prohlubování odborných znalostí a proaktivního přístupu k preventivnímu očkování u lékařů primární péče.

Osvěta a edukace
Zaměřujeme se na vzdělávací programy pro laickou a odbornou veřejnost podporující zdravotní prevenci.

Finanční pomoc
Finančně i personálně podporujeme vybrané neziskové a humanitární organizace pomáhající v zahraničí.

 

Náš tým

Filip Nosek
Předseda představenstva
Hana Cahová
Manažer marketingu
 
Milan Crhák
Manažer nákupu
Hana Dlabajová
Manažer lidských zdrojů
 
Petr Medřický
Manažer provozně-právního oddělení
Kateřina Doležalová
Manažer kvality
 
Martin Nesrsta
Manažer Očkovacích center
Jana Hykešová
Manažer Distribuce
 
Barbora Linhart
Obchodní manažer
Jakub Šulák
Manažer Distribučních center
doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS
Odborný garant center očkování a cestovní medicíny Avenier
 
 

 

Nahoru