Odbornost
odbornost.avenier.cz
Vakcíny do ordinace
vakciny.avenier.cz
Očkování na cesty
www.ockovacicentrum.cz

O nás

Společnost Avenier a.s. působí v oblasti očkování od roku 2007. V současné době je největším distributorem očkovacích látek do ordinací lékařů v České republice. Avenier je rovněž provozovatelem rozsáhlé sítě center Očkování a cestovní medicíny, která se nacházejí téměř ve všech krajských a vybraných okresních městech.

Naše vize a hodnoty

VĚŘÍME, ŽE …
… budoucnost medicíny spočívá primárně v prevenci onemocnění. Jsme přesvědčeni o tom, že je to právě očkování, které je a do budoucna zůstane jednou z nejúčinnějších a nejdůležitějších forem prevence.

NAŠE POSLÁNÍ
Využitím naší odbornosti a inovativního myšlení zvyšujeme společně proočkovanost populace ČR.

NAŠE VIZE

Naší vizí je svět,
...kde se lékař soustředí na odbornou činnost spočívající v osvětě, identifikaci rizik pro pacienta, indikaci očkování a následně na samotný výkon očkování.
"Na vše ostatní … má nás!"
(DIVIZE DISTRIBUCE)

Naší vizí je svět,
… kde pro každého zodpovědného cestovatele a aktivního člověka je síť očkovacích center preferovanou volbou odborné a srozumitelné autority v oblasti ochrany svého zdraví.
"Následujte Vaše vášně bez obav! Na vše ostatní … máte nás!"
(DIVIZE CENTER OČKOVÁNÍ A CESTOVNÍ MEDICÍNY)

Společenská odpovědnost

Společenská odpovědnost společnosti Avenier a.s. odráží naše hodnoty a je nedílnou součástí našich každodenních aktivit.

Odborná spolupráce
Ve spolupráci s odborníky se věnujeme prohlubování odborných znalostí a proaktivního přístupu k preventivnímu očkování u lékařů primární péče.

Osvěta a edukace
Zaměřujeme se na vzdělávací programy pro laickou a odbornou veřejnost podporující zdravotní prevenci.

Finanční pomoc
Finančně i personálně podporujeme vybrané neziskové a humanitární organizace pomáhající v zahraničí.

Náš tým

Tomáš Florian
Předseda představenstva
Vladimír Keršner
Místopředseda představenstva
 
Martin Nesrsta
Výkonný ředitel center OCM
Jáchym Janošek
Výkonný ředitel Distribuce
 
Rastislav Maďar
Odborný garant
Jitka Havlíková
Manažerka provozu a interní komunikace OCM
 
Ladislav Batěk
IS/IT manažer
Jana Hykešová
Oblastní manažerka obchodu
 
Silvana Jakubalová
Manažerka rozvoje sítě OCM
Vladimír Pechmann
Manažer kvality / Kvalif. osoba
 
Lenka Korbelářová
Manažerka korporátního obchodu
Petr Řeha
Manažer oddělení péče o zákazníka
 
Pavla Křížová
Manažerka lidských zdrojů
Kateřina Procházková
Finanční manažerka

 

Nahoru