Odbornost
odbornost.avenier.cz
Vakcíny do ordinace
vakciny.avenier.cz
Očkování na cesty
www.ockovacicentrum.cz

Příspěvky zdravotních pojišťoven

V případě, že očkování hradíte platebními poukázkami (Sodexo, Ticket, atd.) a je to uvedeno na platebním dokladu, doporučujeme ověření proplacení příspěvků ZP za takto uhrazené služby ve Vaší zdravotní pojišťovně, resp. na konkrétní pobočce.

Všeobecná zdravotní pojišťovna (111)

nemoc výše příspěvku omezení
Chřipka až 200 Kč děti i dospělé osoby do 65 let
Klíšťová encefalitida  500 až 700 Kč děti 700 Kč, dospělí od 18 let 500 Kč
Žloutenka typu A, B nebo kombinace A+B až 500 Kč děti do 18 let - žloutenka typu A, od 18 let příspěvek na A, B
nebo kombinovanou vakcínu A+B
Meningokokové nákazy*

800 až 1 500 Kč

děti do 18 let (různé částky dle vakcíny)
Žloutenka A, B nebo kombinace A+B pro dobrovolné hasiče až 1 000 Kč pro členy HZS ČR JPO II a JPO III
Rotavirové nákazy až 500 Kč pro děti do 1 roku
Pneumokokové nákazy až 500 Kč určeno dospělým ve věku od 50 do 65 let
Spalničky až 500 Kč určeno dospělým od 25 do 50 let 

* Příspěvek lze čerpat v případě, že nestihnete využít bezplatné očkování v zákonem vymezených termínech. 

U některých příspěvků je třeba k žádosti doložit čestné prohlášení. Čestná prohlášení a aktuální znění podmínek pro příspěvek na očkování naleznete na webu VZP.


Vojenská zdravotní pojišťovna (201)

nemoc výše příspěvku omezení
Příspěvek na komerční očkování pro děti až 1 000 Kč do 18 let 
Příspěvek na komerční očkování pro dospělé až 500 Kč od 18 let
Očkování proti papilomaviru až 1 500 Kč pro osoby ve věku 14 - 18 let podle doporučení lékaře

K čerpání příspěvku je třeba vyplnit žádost. Žádost a aktuální znění podmínek pro příspěvek na očkování naleznete na webu VOZP.

 

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205)

nemoc výše příspěvku omezení
Příspěvek na komerční očkování pro děti až 1 500 Kč do 17 let včetně
Příspěvek na komerční očkování pro dospělé až 1 000 Kč od 18 let
Aktuální znění podmínek pro příspěvek na očkování naleznete na webu ČPZP.

 

Oborová zdravotní pojišťovna (207)

nemoc výše příspěvku další možnosti
Příspěvek na komerční očkování pro děti i dospělé až 1 000 Kč Žádat o příspěvek můžete čerpat přes kupon na očkování a také prostřednictvím kreditů ve VITAKARTĚ.
Očkování proti chřipce až 500 Kč Žádat o příspěvek můžete čerpat přes kupon na očkování a také prostřednictvím kreditů ve VITAKARTĚ.
 Aktuální znění podmínek a pokyny pro čerpání příspěvků na očkování naleznete na webu OZP.
 

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (211)

nemoc výše příspěvku omezení
Příspěvek na komerční očkování pro dospělé až 1 000 Kč od 19 let
Příspěvek na komerční očkování pro děti až 1 500 Kč do 18 let včetně

 Aktuální znění podmínek pro příspěvek na očkování naleznete na webu ZPMV ČR.

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (209)

nemoc výše příspěvku omezení
Chřipka až 400 Kč do 65 let na jednu dávku
Klíšťová encefalitida  až 1 500 Kč bez věkového omezení, 500 Kč na každou dávku
Hepatitida až 800 Kč bez věkového omezení, 1x za rok po doložení ukončení očkovacího schématu
Meningokokové nákazy *

až 3 000 Kč

bez věkového omezení, 1 000 Kč na jednu dávku
Rotavirové nákazy až 3 000 Kč kojenci do 1 roku, 1 000 Kč na každou dávku, po ukončení očkovacího schématu

HPV infekce

až 4 000 Kč od 12 do 18 let, 1x za rok po ukončení očkovacího schématu, vyjma pojištěnců, kteří věkem 13 - 14 let spadají do očkování hrazeného dle platné legislativy
HPV infekce až 800 Kč do 45 let, na očkování pro ženy, u kterých bylo zahájeno očkování do 6 měsíců po konizaci děložního čípku pro prekancerózu, po ukončení očkovacího schématu v roce 2020, po schválení revizním lékařem ZPŠ
Pásový opar až 1 000 Kč osoby nad 50 let, 1x za rok na jednu dávku
Balíček ostatních očkování až 1 000 Kč na očkování výše neuvedené, která nejsou hrazena z veřejného zdravotního pojištění, nebo nesplňují uvedené podmínky
* Příspěvek lze čerpat v případě, že nestihnete využít bezplatné očkování v zákonem vymezených termínech.
 
Aktuální znění podmínek pro příspěvek na očkování naleznete na webu ZPŠ.
 

Revírní bratrská pokladna (213)

nemoc výše příspěvku omezení
Příspěvek na komerční očkování do 1 000 Kč pro děti i dospělé
Očkování proti HPV do 4 000 Kč dívkám a ženám od 12 do 30 let, chlapcům od 12 do 18 let, dle podmínek

Aktuální znění podmínek pro příspěvek na očkování naleznete na webu RBP.

 

Informace jsou aktuální k 9. září 2021. Uvedené příspěvky mají pouze informativní charakter. Aktuální znění podmínek si ověřte u svojí pojišťovny.