Odbornost
odbornost.avenier.cz
Vakcíny do ordinace
vakciny.avenier.cz
Očkování na cesty
www.ockovacicentrum.cz

Příspěvky zdravotních pojišťoven

V případě, že očkování hradíte platebními poukázkami (Sodexo, Ticket, atd.) a je to uvedeno na platebním dokladu, doporučujeme ověření proplacení příspěvků ZP za takto uhrazené služby ve Vaší zdravotní pojišťovně, resp. na konkrétní pobočce.

Všeobecná zdravotní pojišťovna (111)

nemoc výše příspěvku omezení
Chřipka až 200 Kč děti i dospělé osoby do 65 let
Klíšťová encefalitida  až 700 Kč bez věkového omezení
Lidský papilomavirus (HPV) až 1 000 Kč pro děti od 14 do 18 let
Žloutenka typu A+B až 500 Kč děti do 18 let - žloutenka typu A, od 18 let příspěvek na A, B
nebo kombinovanou vakcínu A+B
Meningokokové nákazy až 500 - 2 500 Kč pro osoby do 18 let (1 000 - 2 500 Kč), nad 18 let (500 Kč)
Očkování do zahraničí až 1 000 Kč očkování proti žluté zimnici, japonské encefalitidě, břišnímu tyfu, vzteklině, choleře a malárii
Pásový opar až 2 000 Kč určeno dospělým od 50 let
Žloutenka A, B nebo kombinace A+B pro dobrovolné hasiče až 1 000 Kč pro členy HZS ČR JPO II a JPO III
Rotavirové nákazy až 700 Kč pro děti do 1 roku
Pneumokokové nákazy až 500 Kč určeno dospělým ve věku od 50 do 65 let
Spalničky až 500 Kč určeno dospělým do 50 let 
U některých příspěvků je třeba k žádosti doložit čestné prohlášení. Čestná prohlášení a aktuální znění podmínek pro příspěvek na očkování naleznete na webu VZP.


Vojenská zdravotní pojišťovna (201)

nemoc výše příspěvku omezení
Příspěvek na komerční očkování pro děti až 1 000 Kč do 18 let 
Příspěvek na komerční očkování pro dospělé až 500 Kč od 18 let
Očkování proti papilomaviru až 1 500 Kč pro osoby ve věku 14 - 18 let podle doporučení lékaře

K čerpání příspěvku je třeba vyplnit žádost. Žádost a aktuální znění podmínek pro příspěvek na očkování naleznete na webu VOZP.

 

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205)

nemoc výše příspěvku omezení
Příspěvek na komerční očkování pro děti 1 500 Kč do 17 let včetně
Příspěvek na komerční očkování pro dospělé 1 000 Kč od 18 let
Aktuální znění podmínek pro příspěvek na očkování naleznete na webu ČPZP.

 

Oborová zdravotní pojišťovna (207)

nemoc výše příspěvku další možnosti
Příspěvek na komerční očkování pro děti i dospělé 1 000 Kč Žádat o příspěvek můžete čerpat přes kupon na očkování a také prostřednictvím kreditů ve VITAKARTĚ.
Příspěvek na očkování novorozenců až 1 300 Kč Čerpání prostřednictvím formuláře nebo VITAKARTY.
 Aktuální znění podmínek a pokyny pro čerpání příspěvků na očkování naleznete na webu OZP.
 

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (211)

nemoc výše příspěvku omezení
Příspěvek na komerční očkování pro dospělé až 500 Kč od 19 let
Příspěvek na komerční očkování pro děti až 1 000 Kč do 18 let včetně

 Aktuální znění podmínek pro příspěvek na očkování naleznete na webu ZPMV ČR.

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (209)

nemoc výše příspěvku omezení
Chřipka do 400 Kč do 65 let, 1x za rok na jednu dávku
Žloutenka typu A+B do 800 Kč bez věkového omezení, po ukončení očkovacího schématu
Meningokok  do 3 000 Kč 1 000 Kč na jednu dávku
Klíšťová encefalitida do 1 500 Kč

bez věkového omezení, 500 Kč na každou dávku včetně přeočkování

Rotavirové infekce do 3 000 Kč kojenci do 1 roku, 1 000 Kč na jednu dávku, po ukončení očkovacího schématu
HPV infekce do 4 000 Kč od 12 do 18 let, vyjma pojištěnců, kteří věkem 13 - 14 let spadají do očkování hrazeného dle platné legislativy
HPV infekce do 800 Kč do 45 let, na očkování pro ženy, u kterých bylo zahájeno očkování do 6 měsíců
po konizaci děložního čípku pro prekancerózu, po ukončení očkovacího schématu,
po schválení revizním lékařem ZPŠ
Pásový opar do 1 000 Kč nad 50 let
Balíček ostatních očkování do 1 000 Kč na očkování výše neuvedené
Aktuální znění podmínek pro příspěvek na očkování naleznete na webu ZPŠ.
 

Revírní bratrská pokladna (213)

nemoc výše příspěvku omezení
Příspěvek na komerční očkování do 1 000 Kč pro děti i dospělé
Očkování proti HPV do 4 000 Kč dívkám a ženám od 12 do 30 let, chlapcům od 12 do 18 let, dle podmínek
Aktuální znění podmínek pro příspěvek na očkování naleznete na webu RBP.

 

Informace jsou aktuální k 13. prosinci 2020. Uvedené příspěvky mají pouze informativní charakter. Aktuální znění podmínek si ověřte u svojí pojišťovny.