Odbornost
odbornost.avenier.cz
Lékárna
Žádankový prodej
Vakcíny do ordinace
vakciny.avenier.cz
Očkování na cesty
www.ockovacicentrum.cz

Oznamování protiprávního jednání

Oznamovatel, který má důvodné podezření, že došlo nebo by mohlo dojít ke spáchání neetického jednání, protiprávního činu nebo jiného závažného jednání, které je v rozporu s právními předpisy ČR, resp. EU či vnitřními předpisy společnosti Avenier a.s., má možnost k oznámení svých podezření prostřednictvím tohoto formuláře, a to bez obav z jakýchkoli negativních následků pro svou osobu.

Ve formuláři uveďte do popisu události všechny známé skutečnosti, například: