Odbornost
odbornost.avenier.cz
Lékárna
Žádankový prodej
Vakcíny do ordinace
vakciny.avenier.cz
Očkování na cesty
www.ockovacicentrum.cz

Vacciway

Centrum Očkování a cestovní medicíny Avenier a.s. v Ostravě – Hrabůvce ve spolupráci s Národní sítí podpory zdraví z.s. a předními specialisty z oblasti epidemiologie a cestovní medicíny připravila pro zájemce z řad lékařů roční kombinovaný vzdělávací program VacciWay akreditovaný Českou lékařskou komorou.

VacciWay je vzdělávací program, který představuje jedinečné studium zaměřené na problematiku očkování pro odbornou veřejnost, program byl odborně zpracován specialisty z oblasti epidemiologie a cestovní medicíny. Výuka probíhá elektronicky, tzv. e-learningem. Celý vzdělávací program VacciWay je rozdělen do 4 modulů. Studium každého dílčího modulu je zakončeno e-testem. Studovat je možné celý program nebo jen jednotlivé moduly.

VacciWay pro lékaře

E-modul Vacciway obsahuje:

Jednotlivé e-moduly VacciWay jsou akreditovány Českou lékařskou komorou a jsou jim přiděleny kredity v rámci celoživotního vzdělávání. Absolvent může získat až 16 kreditů pro udělení Diplomu celoživotního vzdělávání lékařů.

Jednotlivá odborná témata modulů včetně testů mohou účastníci navštěvovat 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

Balíček „VacciWay all“

Je rozdělen na 4 moduly, kdy každý modul sestává z dvou témat, dvou autotestů a je vždy zakončen elektronickým testem, po jehož úspěšném absolvování účastník získá potvrzení s vyznačeným počtem kreditů. Studium každého modulu vzdělávacího programu VacciWay předpokládá účast v předchozím modulu I. - IV. Celý program VacciWay all je ukončen závěrečným testem. Účastník může získat 16 kreditů v rámci celoživotního vzdělávání.
Cena: 8 000,- Kč

 

VacciWay pro zdravotní sestry

E-modul Vacciway obsahuje:

Jednotlivá odborná témata modulů včetně testů mohou účastníci navštěvovat 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

Balíček „VacciWay all“

je rozdělen na 4 moduly, kdy každý modul sestává z dvou témat a je vždy zakončen elektronickým testem. Studium každého modulu vzdělávacího programu VacciWay předpokládá účast v předchozím modulu I. - IV.
Cena: 6 000,- Kč 

 

Podívejte se na krátké propagační video k projektu VacciWay.

V případě zájmu o program VacciWay vyplňte objednávkový formulář.

V případě dotazů se můžete obrátit na:
Mgr. Kristina Dylová
mobil +420 601 159 018
Specialista vzdělávání OCM
www.lkcr.cz  

      

Elektronický očkovací průkaz

Elektronický očkovací průkaz (EOP) je služba společnosti Avenier. EOP je online uživatelská evidence na sledování absolvovaného očkování a jeho účinnosti. Tuto evidenci lze doplňovat dle vašich potřeb. EOP zároveň obsahuje doporučení k dalšímu očkování v závislosti na vašem věku. Do Elektronického očkovacího průkazu se můžete přihlásit odkudkoliv, a to po aktivaci účtu v kterémkoliv očkovacím centru Avenier. Služba je pro naše klienty bezplatná. Více informací získáte na webovém portálu www.ockovacicentrum.cz v sekci EOP.

Zobrazení absolvovaného a doporučeného očkování
  • Nemoci, proti kterým jste očkováni u nás nebo u jiného poskytovatele, jehož záznamy jste si do EOP nechali doplnit.
  • Název vakcíny, kterou jste byli očkováni. U více dávkového očkování uvidíte informace o každé aplikované dávce.
  • Datum aplikace všech vakcín a jejich účinnost. Zároveň s tím je vám avizován i termín další dávky v rozmezí od-do.
  • Výčet doporučených nemocí, proti kterým byste se měli ještě chránit v závislosti na vašem věku.
Doplnění průkazu přes formulář
  • Průkaz si můžete po přihlášení doplnit vzdáleně díky funkci DOPLNIT PRŮKAZ nebo přímo v ordinaci u lékaře.
  • V případě vzdáleného doplnění přes webový formulář vložíte naskenovaný záznam o očkování, lze i více příloh.
  • Potvrzením bude záznam odeslán do našeho klientského centra k validaci. Následně vám průkaz doplníme.

Češi na cestách

Reality show TV Prima Češi na cestách navazuje na oblíbený seriál Ženy na cestách. Tentokrát vás čekají rozmanité dvojice, které se seznámí až na letišti a do poslední chvíle nebudou tušit, s kým ani kam pojedou. Společnost Avenier a.s. je jedním z partnerů pořadu, který zabezpečuje zdravotní prevenci účastníků i informační okénko k cestovní medicíně pro diváky.

Zdravotníček

Naším partnerem v této oblasti je společnost ŠIK CZ s.r.o., která prostřednictvím velkoplošných obrazovek instalovaných ve školách usiluje o nový způsob komunikace s mladými lidmi. Cílem projektu ŠIK je oslovit co nejširší skupinu mladých lidí prostřednictvím video spotů, které podporují prevenci, mají osvětově-vzdělávací a informační charakter. Projekt ŠIK se hlavně snaží podporovat prevenci rizikového chování na ZŠ a SŠ, a to ve spolupráci s dalšími státními i nestátními organizacemi.

Podporované projekty

Finančně i personálně podporujeme vybrané neziskové a humanitární organizace pomáhající v České republice i v zahraničí. Svými službami také podporujeme různé cestovatelské projekty.

 

Partneři
Ve spolupráci s odborníky podporujeme prohlubování odborných znalostí a proaktivní přístup k preventivnímu očkování u lékařů primární péče. Našimi nejvýznamnějšími partnery jsou:

ČERNÍ KONĚ, z.s. se snaží pomáhat handicapovaným, ale svým způsobem je jako každá nezisková organizace zrcadlem společnosti. To je dáno tím, že jsou zcela závislí na podpoře dalších subjektů i jednotlivců, a pokud by veřejnosti byla problematika handicapu zcela cizí, nedosáhli by takových výsledků. Jejich aktivity i dosažené výsledky jsou určitým způsobem výsledkem vás všech.
ANTIMENINGOKOG.CZ je sdružení, které seznamuje širokou veřejnost s meningitidou, včetně nabízené pomoci postiženým bez končetin. Zakladatelkou je Andrea Brzobohatá, která před pěti lety na vlastní kůži poznala, jak dokáže být bakterie meningokoka zákeřná. Právě díky vlastním zkušenostem se rozhodla šířit povědomí o této nemoci a pomáhat podobně postiženým. Na svých internetových stránkách www.antimeningokok.cz informuje především ty, kteří váhají, jestli vůbec a jak chránit sebe a své blízké proti meningokokovi. Zda očkovat či ne. 
KOALICE PRO PODPORU OČKOVÁNÍ je nezisková nekomerčně orientovaná organizace, jejímž cílem je přinášet pravdivé a nezkreslené informace o vakcínách a očkování. Cílem Koalice pro podporu očkování je přinést objektivní informace ke zvýšení proočkovanosti populace ČR a snížit tak počet zbytečných obětí nemocí preventabilních očkováním. Očkování chrání lidské zdraví i životy a to finančně efektivním způsobem. Pokles nemocnosti a úmrtnosti, jež přináší, jsou výhodné nejenom pro samotného očkovaného člověka a jeho rodinu, ale i pro zdravotní pojišťovny a státní pokladnu. Vakcíny patří k nejvýznamnějším objevům v historii lidstva. Ze všech zdravotnických postupů zachránili jednoznačně nejvíc lidských životů.
NÁRODNÍ SÍŤ PODPORY ZDRAVÍ je nezávislá dobrovolná nezisková organizace, která se zabývá činnostmi v oblasti podpory zdraví a prevence nemocí. Podpora zdraví se zabývá především správným životním stylem: to je správná výživa a dostatečný pohyb, denní režim, zvládání stresu a péče o duševní zdraví, nekuřáctví a svoboda od jiných závislostí, dodržování hygienických zásad, prevence přenosných chorob, bezpečné sexuální chování, zodpovědné chování při sportu a v dopravě jako prevence úrazů či specifická prevence neinfekčních nemocí. Také péče o zdravé životní, pracovní a sociální prostředí. A to vše jak u jednotlivce, čili každého člověka, tak i u různých sociálních skupin i celé populace.
Nahoru